گرمایش

از مهم ترین مباحث در تولید محصولات کشاورزی، تولید خارج از فصل می باشد. از دلایل اصلی رواج بیش از پیش گلخانه ها در جهان نیز قابلیت کنترل شرایط اقلیمی در فصول مختلف سال است. در گلخانه ها می توان دما، رطوبت، میزان تشعشعات نور خورشید، مقادیر اکسیژن و گازهای موثر مانند co2 را به نحو مطلوبی کنترل کرد به گونه ای که بتوان در بهترین زمان ممکن از نظر تقاضای محصول و قیمت آن در بازار مصرف، تولید را انجام داد. سیستم های گرمایشی در گلخانه ها از بیشترین تأثیرات در این مهم برخوردار هستند.

انواع سیستم گرمایش گلخانه

  • گرمایش از کف گلخانه (با نصب سیستم موتور خانه ای و لوله های نصب در کف)
  •  گرمایش از طریق هیتر گلخانه ای و بویلر ها
  • گرمایش تابشی گلخانه
  • گرمایش از طریق انتقال گرما از عمق زمین یا جئوترمال (Geothermal)

نوع تجهیزات گرمایشی یک گلخانه به دمای مطلوب برای رشد گیاهان، موقعیت گیاه موجود در گلخانه، شرایط استاندارد رشد گیاه،نحوه ساختن گلخانه و مساحت کل تحت تابش بستگی دارد . بیشتر از 25 درصد نیاز گرمایش روزانه از خورشید تامین می شود اما گلخانه ای که فقط عایق شده باشد در یک شب سرد زمستانی به مقدار بسیار زیادی گرما نیاز دارد یک سیستم گرمایشی خوب قادر به ثابت نگهداشتن دمای روزانه و شبانه باشد.

 در انتخاب نوع  سیستم گرمایشی گلخانه باید دقت کامل نمود که از نفوذ دود و گاز مونواکسید کربن به داخل گلخانه به طور جدی جلوگیری گردد، در غیر اینصورت کلیه بوته ها آسیب جدی خواهند دید.

 سعی شود در هنگام  نصب سیستم گرمایش، واحد تولید حرارت نزدیک بوته ها قرار داده نشود زیرا ضمن ایجاد سوختگی هوای خشک ایجاد نموده و تعدادی از بوته ها از بین خواهند رفت.

هم اکنون به منظور تأمین گرمایش بسیاری از گلخانه های كشور، از روش های گرمایش همرفتی (جابجایی هوای گرم) نظیر هیترها و بویلر بویلراستفاده می‌شود.