پیت ماس

پیت ماس

پیت ماس

کشت بدون خاک یا هیدروپونیک روشی نوین برای پرورش گیاهانی است که در آن از خاک زراعی استفاده نمی‌شود. پایه و اساس این سیستم عبارت است از تغذیه گیاه در محلولی که کلیه عناصر غذایی لازم و اساسی گیاه در آن وجود دارد. عموماً بسترهای رایج در کشت بدون خاک، ساخته شده از مواد جامدی هستند که می‌توان از آنها به جای خاک استفاده کرد که معمولاً باید ارزان و قابل دسترس و از نظر شیمیایی خنثی و از نظر فیزیکی پایدار باشند. عاری از عوامل بیماری‌زا بوده و به حد کافی دارای ظرفیت نگهداری آب و هوا باشند. وظایف بستر کاشت شامل نگهداری گیاه، نگهداری آب و مواد غذایی و هوارسانی به ریشه است. یک بستر کاشت مناسب باید نیازهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک گیاه مورد نظر را فراهم و ضمن در دسترس بودن کار با آن آسان باشد. از بسترهای رایج می‌توان به پیت ماس اشاره کرد. پیت‌ماس، ذرات تجزیه شده مواد آلی(خزه و جلبک) است که در مناطق مرطوب و سرد ایجاد می‌شود. نوع ترکیب و pH مواد تشکیل ­دهنده‌ آن در انواع مختلف متفاوت است. از ویژگی‌های مهم این ماده می‌توان به وزن سبک آن، وجود کافی عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و قدرت بالای حفظ آب در این مواد اشاره کرد که باعث شده به عنوان یک بستر کشت مناسب جهت کشت‌های بدون خاک در گلخانه‌های هیدروپونیک مورد استفاده قرار گیرند.