اگزاست فن

اگزاست فن چیست؟

زمانی که تهویه طبیعی از سقف یا کناره ها یا تهویه های اولیه، اجازه دسترسی به هوای مطلوب را نمی دهند، فن های اگزاست امکان خروج اجباری هوای گلخانه را میسر می سازند که امری ضروری جهت پرورش مناسب گیاهان گلخانه ای میباشد. آنها اغلب در ترکیب با پدهای سلولزی (خنک کننده تبخیری آب) به منظور به دست آوردن یک سطح معینی از سرمایش استفاده می شود.