سیستم سایه انداز(پرده شید)

معمولاً از اواخر بهار تا اوایل پاییز، سطح نور داخل گلخانه نسبت به سطوح مطلوب برای رشد بهینه گیاهان تجاوز می‌کند. این سطوح بالای نور در داخل گلخانه، تولید حرارت تابشی کرده و بار حرارتی زیادی را بر سیستم سرمایش گلخانه اعمال می‌کند. در این شرایط سایه‌دهی، مقداری از این انرژی خورشیدی را منعکس می‌شود. سیستم سایه‌انداز یا پرده شید، پرده ایست از جنس پلی اتیلن که وظیفه‌ اصلی آن توازن اثرات اشعه خورشید از لحاظ فتوسنتز و گرمایی می‌باشد. ترکیبات سازنده نوارهای بازدارنده نور این پرده‌ها در گلخانه‌هایی که دارای ساختار باز هستند می‌توانند یک سیستم تهویه مناسب و میزان سایه‌اندازی مناسبی را برای فضای گلخانه فراهم کنند. سایه‌ای که بوسیله‌ این پرده‌ها ایجاد می‌شود مناسب برای اقلیم‌های گرم و پرورش گیاهان حساس به اشعه بالای خورشید می‌باشد. میزان سایه و تشعشع مناسب بوسیله‌ استفاده از این پرده‌ها باعث بهبود کیفیت گیاهان کشت شده می‌شود. در حالی که میزان مصرف آب را نیز کاهش می‌دهد. استفاده از این پرده‌ها باعث کاهش هدر روی تشعشع خورشید در هنگام شب شده و از کاهش ناگهانی دمای گیاه جلوگیری می‌کند. این پرده‌ها به مانند پوشش ابرها عمل کرده و برای پرورش گیاهانی که نیاز به سایه دارند مناسب می‌باشد. استفاده از این پرده‌ها به همراه تهویه سقفی می‌توانند تأثیر مناسبی بر سیستم سرمایش و دمای گلخانه داشته باشند. این پرده‌ها را می‌توان در فضای خارج گلخانه و همچنین داخل گلخانه استفاده نمود. اما زمانی که این پرده‌ها در خارج از فضای گلخانه نصب می‌شوند، بیشترین بازتاب گرما را خواهند داشت. استفاده از این پرده‌ها باعث افزایش عمر گیاهان و مقاومت آنها در برابر گرمای شدید، اشعه‌ی uv و مواد شیمیایی استفاده شده در داخل گلخانه‌ها می‌شود. همچنین این سیستم قادر است تا رطوبت داخل گلخانه را کنترل کنند بدین معنا که میزان رطوبت در قسمت‌های زیرین حفظ می‌شود و این موضوع از کاهش رطوبت در داخل گیاه جلوگیری می‌کند. این موضوع همچنین باعث کاهش بیماری‌های قارچی در گلخانه می‌شود.