تجهیزات گلخانه.طراحی گلخانه

خرم آباد – معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: قرار است تا افق ۱۴۰۴ بالغ بر ۴۸ هزار هکتار گلخانه در کشور ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طهماسبی شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیران حوزه آب لرستان با اشاره به اینکه سرلوحه همه فعالیت ها باید حفاظت از منابع پایه باشد، اظهار داشت: یکی از طرح های مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی کشت گیاهان مثمر باغی و دارویی در اراضی شیب دار است.

وی با بیان اینکه ۸۶۰ هزار هکتار از اراضی شیب دار کشور که بالای ۴۵۰ میلی متر بارندگی با ۵ نوبت باران موثر دارند برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده اند، تصریح کرد: ۴۶ هزار هکتار از اراضی شیب دار و مستعد در لرستان برای اجرای طرح کشت گیاهان مثمر باغی و دارویی در نظر گرفته شده است.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح به حفاظت منابع آب و خاک کمک می شود، افزود: متوسط فرسایش خاک در کشور ۱۶ تن در هکتار است.

طهماسبی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار و ۶۰۰ هکتار گلخانه در کشور احداث شده است، گفت: قرار است تا افق ۱۴۰۴ بالغ بر ۴۸ هزار هکتار گلخانه در کشور ایجاد شود.

وی تصریح کرد: امسال نیز هزار و ۶۵ هکتار گلخانه در کشور ایجاد شده است.

ژانویه 29, 2017

۴۸ هزار هکتار گلخانه در کشور ایجاد می‌شود

خرم آباد – معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: قرار است تا افق ۱۴۰۴ بالغ بر ۴۸ هزار هکتار گلخانه در کشور ایجاد شود. به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طهماسبی شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیران حوزه آب لرستان […]