آموزش کشت گلخانه ای توت فرنگی

مطمئن ترین وسیله برای پیش رس کرد‌ن، استفاد‌ه از گلخانه است. مشکل استفاد‌ه از گلخانه د‌ر د‌رجه اول هزینه سنگین احد‌اث گلخانه و نیاز به تخصص و تجربه کافی برای کشت توت فرنگی د‌ر گلخانه است،با بکار گیری آموزش کشت گلخانه ای توت فرنگی به طرز صحیح میتوان بیشترین بازده اقتصادی را از گلخانه داشت.

جهت کاشت می‌توان نشای توت فرنگی را ابتد‌ا اواسط تیرماه تا اوایل شهریور د‌ر خزانه کشت کرد‌ و ۵تا۷کیلوگرم د‌ر هر 100مترمربع از کود‌های کامل ازت ـ فسفر ـ پتاس(NPK) به نسبت ۱۷ ـ۱۲ـ ۱۲به عنوان کود‌ پایه به زمین خزانه د‌اد‌. پس از تولید‌ ریشه‌های قوی د‌ر نشا، بوته‌ها شروع به ایجاد‌ ساقه‌های روند‌ه می‌کنند‌.

با سرد‌ شد‌ن هوا، بوته‌ها تحت تاثیر نور و د‌رجه حرارت پائین قرار گرفته و گل د‌ر آنها تشکیل می‌شود‌
د‌ر آبان و آذر بوته‌ها را به گلخانه حمل کرد‌ه و د‌ر بستر کاشت به فاصله ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر کشت می‌کنند‌
د‌ر گلخانه نیز مقد‌ار۳تا۵ کیلوگرم کود‌ کامل شیمیایی د‌ر ۱۰۰ متر مربع به بستر د‌اد‌ه می‌شود‌ . بلافاصله پس از کاشت باید‌ به اند‌ازه و بلافاصله به بستر آب کافی داده شود.
د‌ر آبیاری توت فرنگی گلخانه‌ای باید‌ د‌قت شود‌ که بستر به طور یکنواخت مرطوب شود‌. به منظور جلوگیری از خطر پوسید‌گی میوه د‌ر اثر رطوبت زیاد‌، باید‌ گلخانه را به موقع تهویه کرد‌ و به وسیله حرارت خشک رطوبت زیاد‌ی را کاهش د‌اد‌

توت فرنگی میوه ای خوش طعم با ارزش تغذیه ای بالا است که کشت و کار آن میتواند با سود اقتصادی قابل توجهی همراه باشد. این گیاه به شرایط اقلیمی حساس است. در بیشتر ارقام، گلدهی در پاسخ به برهمکنش دما و طول روز انجام میگیرد؛ زمانی که دما در محدوده 15/22( َشب/روز) درجه سانتیگراد باشد توت فرنگی بدون توجه به طول روز گلدهی خواهد داشت. به علت وجود ریشه های سطحی به تنش خشکی بسیار حساس است و باید در خاک سبک با زهکشی مناسب و غنی از مواد آلی کشت گردد.. آبیاری با آب باکیفیت از پیش نیازهای حیاتی برای پرورش توت فرنگی است.. توصیه های کودی آن  با توجه به تجزیه برگی آنها انجام میشود

برای داشتن بهترین و بیشترین میزان محصول آموزش کشت گلخانه ای توت فرنگی لازم و ضروری است. باید اطلاعات کامل و کافی را قبل از شروع کاشت جمع آوری و تجربه و دانش لازم را کسب کرده باشید. این اطلاعات باید شامل انتخاب نوع رقم مورد کشت، زمان و میزان و نوع آبیاری ، نحوه و میزان کوددهی، انتخاب نوع بستر و خاک برای کاشت توت فرنگی و … باشد. با توجه به سودآوری بالای تولید توت فرنگی این محصول در ساختارهای باغبانی مانند گلخانه به صورت خارج از فصل هم تولید میشود. در مناطقی که شرایط اقلیمی مناسبی برای کشت توت فرنگی وجود ندارد گلخانه ها راه حلی برای غلبه بر عوامل محدود کننده رشد هستند. جهت کسب بهترین اطلاعات جهت آموزش کشت گلخانه ای توت فرنگی تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

مزیت های احداث گلخانه توت فرنگی

احداث گلخانه توت فرنگی مزیت های زیادی دارد که در اینجا به چند مورد آن اشاره می کنم تا بیشتر با این کار آشنا شود:

  •  بازدهی مناسب
  •  کوتاه بودن دوره تولید نسبت به کشت در فضای باز
  •  پر طرفدار بودن این میوه و بازار فروش خوب

عوامل موثر در کشت گلخانه ای توت فرنگی:

کشت در گلخانه با این مزیت همراه است که عوامل موثر بر رشد و نمو گیاهان نیز به صورت مصنوعی و در جهت بهبود تولید تحت تاثیر قرار میگیرد

در آموزش کشت گلخانه ای توت فرنگی عوامل محیطی زیر اهمیت دارد:

  • تهویه گلخانه:تهویه گلخانه باعث جابه جایی هوا در داخل گلخانه و نیز ورود هوای تازه به داخل گلخانه میشود.با کشت چند طبقه و متراکم میزان تهویه در داخل گلخانه افزایش می یابد.در داخل گلخانه میتوان از تهویه طبیعی استفاده نمود در تهویه طبیعی هوای گرم و سنگین داخل گلخانه با هوای بیرون مبادله شده و در نوع دوم که معمولا با فن انجام میشود و هوای گلخانه براثر فشار مثبت میتواند از گلخانه خارج شود و در مقابل هوای آزاد بیرون وارد گلخانه شود برای تهویه مصنوعی گلخانه از دو دریچه سقفی و کناری استفاده میشود.در فصل سرد سال دریچه سقفی باز بوده و در تابستان هر دو دریچه باز میشود.
  • رطوبت گلخانه:میزان رطوبت مورد نیاز در گلخانه توت فرنگی در حدود 75-85% میباشد با افزایش یا کاهش این مقدار رطوبت،کیفیت و کمیت محصول توت فرنگی به طور چشمگیری کاهش می یابد.در گلخانه کوچک با آبپاشی روی گیاهان و کف گلخانه رطوبت افزایش می یابد در گلخانه های بزرگ و مدرن با نصب مه پاش داخل گلخانه میتوان،رطوبت را کنترل کرد.اندازه گیری رطوبت داخل گلخانه بسیار حیاتی بوده چرا که با افزایش میزان رطوبت و ایجاد شبنم و آب روی گیاه و میوه،رشد بیماریها افزایش یافته و کیفیت آنها کاهش می یابد.با عمل تهویه خوب،هوای تازه بیرون با هوای گرم و مرطوب داخل مبادله شده و از تشکیل بخار و شبنم روی گیاه جلوگیری میشود.
  • نور گلخانه:یکی از جنبه های موثر در جذب نور گلخانه،طراحی اجزای ساختمانی پوشش گلخانه میباشد.اسکلت و دیواره در گلخانه،باعث کاهش جذب نور گلخانه ای شده و در نواحی گرمسیر که زاویه خورشید عمود میباشد جهت گلخانه و ردیف های کشت خیلی مهم تلقی نمیشود  اما رعایت ساختار گلخانه بسیار مهم است مثلا در صورت سفید بودن رنگ پوشش گلخانه،نور انعکاس یافته و جذب آن کمتر میشود.
  • دما:در صورت نیاز به دمای پایین در داخل گلخانه میتوان از سرمادهی گلخانه استفاده کرد که استفاده از سایه انداز و خنک کننده های مصنوعی مثل چیلر در کاهش دمای گلخانه موثر است.د‌رجه حرارت گلخانه را ابتد‌ا روی۸ تا۱۲ د‌رجه سانتی گراد‌ تنظیم کرد‌ه و با افزایش شد‌ت نور د‌رجه حرارت را نیز زیاد‌ می‌کنند‌ و به ۱۵ تا ۲۰ د‌رجه سانتی گراد‌ می‌رسانند‌. البته می‌توان د‌رجه حرارت را به ۸د‌رجه سانتی گراد‌ کاهش د‌اد‌.

از لحاظ دما و رطوبت توت فرنگی در محیط کشت مرطوب و نسبتا گرم محصول دهی مناسب خواهد داشت.

  • گاز دی اکسید کربن: غلظت گاز دی اکسیدکربن اتمسفر به صورت متوسط در حدود 354 پی پی ام است. مشخص شده افزایش میزان این گاز در محیط گلخانه به کمک ژنراتور ویژه تولید گاز دی اکسید کربن، سوختن گاز طبیعی، استفاده از کپسولهای گاز و …( تا حدود 444 تا 144 پی پی ام ) می تواند عملکرد را بین 8 تا 34 درصد افزایش دهد. همچنین کیفیت میوه ها هم در این شرایط افزایش می یابد. میزان مواد جامد محلول، فروکتوز، گلوکز و میزان کل قندهای میوه افزایش و میزان اسید سیتریک و مالیک کاهش می یابد.همچنین ترکیباتی که عطر میوه توت فرنگی را تشکیل میدهند نیز با افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر گلخانه بهبود می یابند از جمله اتیل هگزانوات، اتیل بوتانوات، متیل بوتانونات، متیل هگزانوات، هگزیل استات، فورانال، لینالول و متیل اکتانوات.

اگر میزان آهک خاک از حد مجاز بیشتر باشد، عارضه کلروز یا زرد شدن برگ ها بروز خواهد کرد.

آموزش کشت گلخانه ای توت فرنگی به روش هیدروپونیک

متداولترین روش کشت توت فرنگی در گلخانه، پرورش در محیط بدون خاک است. به بیان دیگر در این روش گیاهان به جای خاک در گلدانها یا ظروف کاشت مخصوص و در یک مخلوط جایگزین خاک کاشته میشوند. این مخلوط نقش حفظ ریشه های گیاهان را به عهده دارد. به این ترتیب، مشکلاتی مانند آلودگی در اثر بیماریهای خاکزی از بین میرود. از مهمترین نقشهای خاک، تامین عناصر ضروری گیاهان است. در این روش به دلیل حذف خاک باید تمامی نیازهای گیاهان به کمک محلول آبیاری تامین شود. یعنی آنچه گیاهان احتیاج دارند به صورت محلول با آب و بر اساس نیاز گیاه به آنها رسانده میشود. در صورت مناسب بودن اقلیم منطقه کشت بدون خاک را حتی در محیط بیرون و بدون نیاز به گلخانه هم میتوان انجام داد. به صورت متداول مخلوطهای زیر برای پرکردن گلدانها و ظروف کشت توت فرنگی در روش هیدروپونیک به کار می رود.

( پیت ماس )64 درصد(کوکوپیت )44 درصد

(پیت ماس )64 درصد +( پرلیت )44 درصد

ریشه های توت فرنگی به ایجاد حالت غرقابی حساسند و برای جلوگیری از ایجاد تنش به گیاهان گلدانها و ظروف کاشت باید زهکشی داشته باشند تا باقی مانده محلول غذایی پس از مرطوب کردن محیط ریشه ها و مخلوط کشت خارج شود. این مایع سپس در مخزن بازیافت جمع آوری شده و دوباره استفاده میشود. پایش دقیق ویژگیهای این مایع اهمیت حیاتی دارد زیرا پس از مدتی خصوصیات شیمیایی این مایع تغییر می کند و در این صورت باید جانشین گردد. در اصول نگهداری پس از برداشت میوه توت فرنگی محلول تغذیه ای باید pH محدوده 7/5 و هدایت الکتریکی در حدود 5/1 تا 7/1 دسی زیمنس بر متر تنظیم گردد. توت فرنگی را می توان در ظروفی مانند پاکتهای پلی اتیلنی، گلدانهای پلاستیکی، ظروف استیروفومی که در شکلها و ابعاد مختلف موجود میباشد، کشت کرد. یک سیستم کشت خوب علاوه بر این که امکان عملکرد بالا و نفوذ مناسب نور آفتاب را فراهم میآورد، باید با شرایط فضای گلخانه سازگار باشد تا امکان عملیات داشت میسر شود، همچنین عمر بالایی داشته باشد تا بتوان برای چندین سال از آنها استفاده کرد. ظروف کشت را باید به گونه ای در کنار هم چید که نور آفتاب به طور کامل به گیاه بتابد و همچنین بتوان بیشترین تعداد گلدان را در فضای گلخانه قرار داد. گلدانهای توت فرنگی یا به صورت عمودی روی یکدیگر چیده می شوند، یا افقی کنار هم قرار داده می شوند.قرار دادن گلدانهای کشت به صورت عمودی بر روی یکدیگر این امکان را ایجاد میکند تا تعداد گلدانها و گیاهان بیشتری در واحد سطح در مقایسه با چیدن افقی گلدانها در کنار یکدیگر قرار بگیرند. اگرچه ممکن است نور کمتری به گیاهان پایینی برسد. سیستم افقی را می توان در چندین سطح تعبیه کرد.

اهمیت گرده افشانی در آموزش کشت گلخانه ای توت فرنگی

در شرایط گلخانه، فعالیت عوامل طبیعی تاثیرگذار بر گرده افشانی مانند وزش باد یا حشرات محدود می شود. زنبور بامبل یکی از بهترین عوامل گرده افشانی در توت فرنگی است. . برای انجام عمل گرد‌ه افشانی و تلقیح بهتر گل‌های توت‌فرنگی د‌ر گلخانه، قرار دادن یک کندوی کوچک 54 زنبوری برای گرده افشانی حدود 4444 بوته توت فرنگی در فضایی 544 مترمربعی به موفقیت گرده افشانی بسیار کمک میکند. در صورت عدم وجود امکان بکارگیری زنبوربامبل، گرده افشانی به کمک دست، با تکان دادن آرام و ملایم گیاهان و گلها توسط کارگران در بهبود گرده افشانی در گلخانه موثر خواهد بود.

برداشت و انبار داری میوه توت فرنگی:

میوه های توت فرنگی بافتی ظریف و نرم و بنابراین عمر پس از برداشت نسبتا کوتاهی دارند. این دوره در صورت رعایت نکات فنی از زمان کاشت تا مرحله عرضه به خرده فروشان افزایش می یابد. کاشت رقم مناسب توت فرنگی با توجه به هدف برداشت

(به عنوان مثال رقم کردستان برای مصرف در بازارهای محلی و رقم کاماروسا برای صادرات یا ارایه به بازارهای دورتر)، تغذیه مناسب بوته ها، رعایت نکات کلیدی برداشت ،عدم آسیب به میوه ها، دسته بندی در زمان برداشت و خنک سازی سریع، کاربرد تیمارهایی مانند غوطه وری میوه ها در محلول نمکهای کلسیم و حفظ دمای پایین (صفر یا یک درجه سانتیگراد) در چرخه بازاررسانی این میوه از مهمترین توصیه ها در بهبود عمر پس از برداشت این میوه ها است که رعایت آنها میتواند به بهینه سازی عمر توت فرنگی کمک شایانی کند.

در ارقام گلخانه ای در طول سال بطور مرتب برداشت انجام می شود. بهتر است میوه را همراه با کمی از دم برداشت کرده تا موقع برداشت به میوه فشاری وارد نیاید . به علت آسیب پذیری شدید میوه ، باید آن را در جعبه های کم عمق بسته بندی نمود و در حین حمل و نقل کاملا مراقب آنها بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *