شرکت زرکشت عرضه کننده کلیه اتصالات پلی اتیلن شامل ،
بست کمر بندی از 2/1 الی 6 اینچ
زانویی پلی اتیلن
سه راهی پلی اتیلن
تبدیل پلی اتیلن در انواع سایز ها
شیر توپی 1 الی 3 اینچ