فیلتراسیون در گلخانه به دلیل گرفتگی دریپرها و در نتیجه مزاحمت وضرر مالی در اثر تنش خشکی دارای اهمیت می باشد . به صورت عمومی قطر دریپرها زیر 120 میکرون میباشد . فیلتر ها دارای انواع مختلف می باشند  که بنا به نیاز با هم ترکیب و استفاده می شوند .
الف ) فیلتر دیسکی
فیلتر دیسکی  ذرات ریز سخت مانند شن ریزه را فیلتر می کند. این نوع فیلتر از کشورهای ترکیه ،اسپانیا  و چین وارد می شوند. فیلتر های آزود ساخت اسپانیا و آیتوک ساخت ترکیه از فیلتر های عرضه شده در شرکت گلخانه ای زرکشت می باشد .
ب)فیلتر های شن
فیلتر های شن جهت فیلتر لجن ، جلبک ، املاح رسی و در کل اجزائ معلق نرم در سایز های مختلف در ایران ساخته می شود . شنهای مخصوص فیلتر و جنس بدنه از نشخصات مهم فیلتر های شن می باشد.
ج) فیلتر توری
فیلتر توری جهت فیلتر کردن ذرات درشت معلق در آب مورد استفاده قرار می گیرد. فیلتر های موجود ساخت کشور های چین و ترکیه می باشند .