سازه گلخانه ای

سازه گلخانه ای بسته به نوع گلخانه تغییر میکند. اجزای اصلی گلخانه های چند تونلی ( poly tunnel) و چند ابعادی (multi span) از عناصر زیر تشکیل شده اند:

  • پشتیبانی ( locking) :

پشتیبان ها عناصر سازه ای هستند که انسداد و انتقال نیرو به زمین را انجام میدهند (یا نیرو به زمین وارد میکنند یا از ورود نیرو به زمین جلوگیری میکنند). ابعاد آنها بستگی به اندازه ذرات و چسبندگی ذرات خاک و فشاری که متحمل میشوند دارد.

  • پایه ها ( ستون ها) :

وظیفه آنها نگهداری و حمل پوشش سقف گلخانه است و ابعاد آنها بستگی به طرح گلخانه و فشار وارد شده به لاکینگ ها دارد.

  • سر ستون (پایه ها)

عناصر ساختمانی هستند که در راس ستون ها قرار دارند و ناودان ها را به ستون ها وصل و باعث تخلیه وزن آنها میشوند و بر روی هر سرستون یک کانال تخلیه قرار دارد.

  • ناودان ها:

حجم آب بسته به ضخامت ورق گالوانیزه ای که با آن ساخته شده یک کانال ایجاد میکند که با توجه به شرایط جوی و تماس مداوم با آب این ضرورت ایجاد میشود تا از نوع گالوانیزه شده آن استفاده شود.

  • قویت کننده ها:

تقویت کننده ها برای کاهش فشارهای وارد شده بر ستون ها ایجاد میشود که اساسا در دو مدل هستند : بیرونی و درونی. تقویت کننده های بیرونی عموما عمودی یا مورب هستند و تقویت کننده های درونی k یا x هستند.

  • پنجره های سقفی :

این پنجره ها بر روی سقف گلخانه نصب میشوند و با موتور گیرباکس باز میشوند و در دو نوع استاندارد تولید میشوند:

-یک طرفه

-دو طرفه ( بال کبوتری)

انواع عکسهای مربوط به سازه های پلاستیکی

برای مشاهده در ابعاد بزرگتر بر روی عکس کلیک کنید