سیستم گرمایش یونیت هیتر شامل دیگ های بویلر و به جای لوله های آب گرم  جهت انتقال و تامین دمای گلخانه  از یونیتهای  مجهز به فن استفاده می گردد. این سیستم از سیستم بویلر ارزان تر و سیستم هیتر هوای گرم بسیار مناسبتر میباشد.